logo

Disclaimer

De website is eigendom van Haantje de Voorste Catering. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, afbeeldingen, animaties, logo’s, bestanden en source-codes, behoren toe aan Haantje de Voorste Catering of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haantje de Voorste Catering mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

 

De website is vormgegeven door Dien Grafisch Ontwerp